Třeboňsko a okolí penzionu

Na Třeboňsku a v těsném okolí ubytování se nachází spoustu obcí a měst, které můžete pohodlně navštívit na kole a udělat si tak krásný, třeba i celodenní cyklovýlet. Třeboň nedaleko ubytování v penzionu Statek Penzion

Pro milovníky historie Třeboňsko nabízí množství zámků a hradů (Hluboká nad Vltavou, Třeboň, J. Hradec, Červená Lhota, Kamenice nad Lipou, Č. Krumlov atd). Najdete zde i mnoho jiných aktivit - sportovní vyžití, široké možnosti koupání v rybnících či krytých bazénech, ZOOlogické zahrady a další vyžití třeba s dětmi. Inspiraci najdete zde >>

Třeboň

Město Třeboň a jeho historické centrum nezapomeňte navštívit. V Třeboni najdete vše na jednom místě, nikam to nemáte daleko. Po celý rok se zde konají skvělé kulturní akce, především v letních měsících to v Třeboni žije. Přímo v Třeboni najdete dvoje lázně, které patří k nejatraktvinějším léčebným místům u nás v ČR.
Více informací o městě Třeboň >>

Městečko Veselí nad Lužnicí

se nachází jen 10 km od ubytování Třeboňsko, koná se zde řada kulturních, společenských a sportovních akcí.
Více informací o městě Veselí nad Lužnicí >>

Lomnice nad Lužnicí

Královské město Lomnice nad Lužnicí zase najdete 8 km od našeho ubytování Třeboňsko na statku. Navštívit zde můžete naučnou stezku Velký Lomnický, Nadějskou rybniční soustavu, Slepičí vršek a historickou památku Kostel Sv. Václava.
Více o městečku Lomnice nad Lužnicí >>

Hluboká nad Vltavou

Hluboká nad Vltavou nedaleko ubytování Třeboň penzionMěsto Hluboká nad Vltavou najdete najdete 30 km od ubytování na Statku. Najdete zde zámek, který patří k nejkrásnějším zámkům u nás v Česku. Zámek je velmi oblíbený pro pořádání svateb, které se konají celoročně. Navštívit můžete další zajímavosti a atrakce v Hluboké, jako ZOO nebo sportovní a relaxační areál, Lovecký zámeček Ohrada, zimní stadion Hluboká nad Vltavou, Munický rybník s cyklostezkou a další zajímavosti.
Město Hluboká nad Vltavou a jeho okolí je protkáno cyklistickými trasami a stezkami - některé z nich jsme pro Vás připravili >>

České Budějovice

Kdo by neznal město České Budějovice - "hlavní město" jižních Čech, město kulturní, turistické a se spoustou zajímavých památek a historií.
Díky skvělé poloze našeho penzionu Statek to do Českých Budějovice nemáte daleko, prohlédnout si město můžete při cyklovýletu nebo výletu za zábavou. Územím města prochází 9 cyklistických tras, označené čísly 12, 122, 1018, 1050, 1092, 1100, 1108, 1109 a 1120.
Více o Českých Budějovicích >>

Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec najdete 36 km na východ od našeho ubytování Třeboňsko, 28 km od Třeboně. Dříve to bývalo okresní město, dnes patří mezi největší města jižních Čech. Najdete zde spoustu zajímavostí, památek i atrakcí.
Více o Jindřichovu Hradci >>


Další zajímavé obce v okolí

Ševětín

Městys najdete 9 km od našeho ubytování Třeobňsko a 17 km severně od Českých Budějovic. Nejvýznamnější památkou je raně gotický kostel sv. Mikuláše s třípatrovou barokní věží. Najdete zde velké dětské hřiště nebo tenisové kurty, kde si můžete zahrát tenis.

Najdere zde obecní úřad s matrikou, úplnou základní školu, mateřskou školu, zdravotní středisko s výdejnou léků, obvodní oddělení Policie ČR, farní úřad, kino, kulturní dům. Jednou za dva roky pořádá v obci folklórní slavnosti „Setkání na Blatech“ a reprezentuje obec doma i v zahraničí.

V okolí Ševětína jsou rozsáhlé převážně borové lesy bohaté na borůvky a houby. V blízkosti se nachází Poněšická obora s jelení zvěří.

Prochází zde spoustu značených turistických cest. Ty Vás zavedou např. před Poněšickou oboru k Vltavě a dále ke Karlovu hrádku, směrem jižním se turista dostane k tzv. Žižkovu dubu v polesí Velechvínském.

Pokud budete procházet nebo projíždět blatskými vesnicemi, pak si také všímejte dalších staveb, které vždy doplňovaly vesnický celek. Jsou to kostelíky, kaple, boží muka, pomníky, kříže a křížky, někde i dochované kovárny a nezbytné návesní rybníky.

Původní vesnické stavby na Blatech byly dřevěné roubenky. Vesnice na Blatech v okolí Veselí tvoří kompaktní celek s uliční zástavbou a obestavěnou návsí, kde se střídá obytný dům s patrovým špýcharem. Typický venkovský statek je široký, přízemní a jeho vysoké a bohatě členité štíty.

Veselská blata můžeme ohraničit severně Nedvědicemi u Soběslavi, Sudoměřicemi u Bechyně, Bechyní, pak jižním směrem k Týnu nad Vltavou, Modré Hůrce, Radonicím, Drahotěšicím do Ševětína, za nímž vede pomyslná hranice s Hlubockými blaty. Ze Ševětína východním směrem dojedeme do Mazelova, Záblatí, Ponědraže, k Frahelži a Vlkovu, kde se Veselská blata setkávají s Třeboňskými blaty.

DRÁCHOV

– vesnická zástavba prochází prakticky podél jedné strmě stoupající cestě k vrcholu kopce, na němž stávala tvrz ze 14. stol., dnes sýpka. Daleko do kraje ční věž kostela sv. Václava, původně z r. 1353. Na pravém břehu Lužnice nedaleko obce jsou známé Dráchovské tůně - přírodní rezervace.

ZÁLUŽÍ

– obec s jednou z nejkrásnějších návsí, jádro obce tvoří památková rezervace lidové architektury s bohatě zdobenými štíty, především stavení čp. 3 až 11. Nejcennější je usedlost čp. 1 s kovárnou u kapličky, kde vznikl Blatský skanzen s ukázkami blatských krojů a původního selského nářadí, zachovala se pravá černá kuchyně, kde se vařívalo na otevřeném ohni. Dnes je zde i výroba loutek a možnost netradičního ubytování.

VLASTIBOŘ, KOMÁROV

– další obce s větším množstvím zachovalých staveb blatské lidové architektury, chráněných vyhlášenou památkovou rezervací. Vlastiboř je rodnou vsí Martina Patáka, výrazného lidového tvůrce
selského baroku v okolních obcích.

SVINKY

– hodnotné stavby rustikálního baroku i pozdně barokní štíty (sýpky čp. 1, 3), empírový vliv na štítě čp. 17, mladší blatská tvorba na usedlosti čp. 17 a 26, sýpka čp. 19. Na návsi barokní zvonička z pol. 18. stol., k níž později přistavěna kovárna. V obci památková zóna lidové architektury.

ZÁLŠÍ

– (jméno odvozeno od velkých porostů olší – za olší) – jedna z nejhezčích blatských vsí, ukázky postupného vývoje blatských selských stavení, typická náves, obestavěná památkově chráněnými statky (nejstarší na blatech vůbec je čp. 3 z r. 1807). Rodiště zednických mistrů Šochových, lidových stavitelů blatského selského baroku, jejich práce najdete na usedlostech čp. 5, 40, 41. V obci býval barokní zámeček s panským dvorem, kostelem a farou z pol. 18. stol. Vratislavové zde zřídili správní středisko, k Zálší patřívaly Klečaty a Horní Bukovsko.

KLEČATY

- (jméno odvozeno od porostu klečí) – patří mezi architektonicky nejcennější blatské vsi. Náves obestavěna krásnými staveními a špýchary s bohatou výzdobou štítů. K nejhezčím patří čp. 6, 13, 25. Kaple Nejsvětější Trojice z r. 1800.

MAŽICE

– (jméno odvozeno od mazlavé rašeliništní půdy) – vesnická památková rezervace. Oválná náves s kapličkou, honosné statky dvorcového typu s bohatě členěným průčelím, nejstarší blatský špýchar čp. 5 s rožmberskou růží asi z r. 1613. Nejvýznamnější stavby čp. 2, 5, 10, 33.

BORKOVICE

– (název odvozen od borků, tj. vyrýpávaných bločků rašeliny) – střed tzv. Borkovických blat, leží uprostřed rozsáhlých rašelinišť (888 ha, hloubka až 8
m). Nejhezčí dochované štíty statků čp. 16, 19, nejstarší čp. 12 a 9 se sýpkou (1841). Za obcí začátek naučné stezky Borkovická blata a Kozohlůdky.

Před obcí ve směru od Veselí n/Luž. vlevo před potůčkem smírčí kříž.

SVINY

– prostorná náves se dvěma rybníky a kostelíkem sv Vojtěcha. Památkově chráněná stavení čp. 7, 13, 14. V obci keramická dílna U Kočků.

DOLNÍ BUKOVSKO

– významný je kostel Nanebevstoupení P. Marie, původně gotický (kol. r. 1300).

HORNÍ BUKOVSKO

– malá ves nedaleko Dol. Bukovska, nejcennější stavbou je gotický kostel sv. Štěpána z přelomu 13. a 14. stol., zbarokizován v 17. stol.

MODRÁ HŮRKA

– malá ves, dominantou okolí je kostel Nanebevzetí P. Marie.

POŘEŽANY

– v obci větší počet selských usedlostí se zdobenými štíty z přelomu 19. a 20. stol. Muzeum historických vozidel.

ŽIMUTICE

– raně gotický kostel sv. Martina z přelomu 13. a 14. stol.

RADONICE

– několik honosných statků, pozůstatky tvrze ze 13. – 14. stol.

DRAHOTĚŠICE

– dochovaná roubenka u statku č.10, kde sídlí společnost Otevřená rodina.

MAZELOV

- jádro obce je památkovou rezervací selských stavení se slohově čistou architekturou s prvky přejatými z Veselských blat, avšak méně zdobné pojetí. Nejcennější jsou dvory čp. 1, 3, 41.

LHOTA

– nevelká ves přináležející dříve k Dynínu. Při rozšiřování Záblatského rybníka (1580 – 81) zcela zaplavena. Památkově chráněné objekty čp. 1, 2, 5, 11
a kaple. V okolí je přírodní rezervace Hliníř a rašelinné louky s chráněnými druhy rostlin a živočichů.

DYNÍN

– (dříve psán Dinín) tvoříval spolu s Bošilcem a Ponědraží základ držav Rožmberků. Za 30letých válek zcela vypálen. Chráněná památková zóna, hezká průčelí statků čp. 7, 12 a dalších.

BOŠILEC

– vesnická památková zóna, stavení selského baroku, nejstarší trojúhelníkovitý štít bez volut s letopočtem 1840. Výraznou dominantou je
kostel sv. Martina asi z r. 1210, do něhož byla z Třeboně přenesena velká kazatelna ve tvaru velryby (postříbřené dřevo). Proslaven v lidové písni je malý mostek nad výpustí rybníka
(„Na tom bošileckým mostku“ - připomíná období, kdy zde trávilo třeboňské panstvo různé kratochvíle, při nichž se hrálo v kostky – tzv. vrchcáby).

VLKOV

– původně přináležel k statkům ve Valu a Hamru. V blízkosti obce na břehu pískových jezer je Pískový přesyp (duna) s chráněnou flórou a faunou, součást naučné stezky Veselské pískovny. V obci na Kozím vršku malá lokalita přísně chráněného koniklece jarního. Poblíž rozlehlý dvůr Dehetník, kde se získávala kolomaz vypalováním smolných větví a kořenů smíchaných s voskem.

DRAHOV

– farní ves Vítkovců z Bernartic a Mezimostí,  dochovaná kovárna. Významnou dominantou je kostel Nanebevzetí P. Marie (1441 m n.m.) a Mariánská kaplička se studánkou (voda prý léčila oči). Pod obcí Farářský rybník s porosty leknínu bělostného.

ZLUKOV

- obec připomínaná již z r. 1200, památkově chráněn statek čp. 28. Kaple Jana Nepomuckého. Rodiště herce Vojty Slukova, který zde má památník.

ŘÍPEC

– (název odvozen od tvaru kopce, jakým Slované říkali řípce). Osada připomínaná již v 10. stol., na kopci se říká Na strážkách, což dokládá, že šlo o strážní místo
chránící kupeckou stezku. V blízkosti na zalesněném kopci Klobásná se nacházejí roztroušené slovanské mohylové hroby z doby hradištní, kol. 8. stol.

ÚJEZDEC

– nejzazší ves patřící do mikroregionu Veselsko, krásná kruhová náves s uceleným souborem štítových domů a zachovanou kovárnou, barokní kaple.

Zdroj informací: www.veseli.cz

Rybník Velký Tisý

Rybník Velký Tisý

Rybník Velký Tisý je pátý největší v celé České republice. Najdete ho nedaleko Lomnice nad Lužnicí, 10 km severně od Třeboně a hlavně nedaleko našeho penzionu!

Rybník Rožmberk

Rybník Rožmberk

Rožmberk je svou rozlohou největším rybníkem nejen v Jihočeském kraji a v České republice, ale můžete říci že i na celém světě. Kromě chovu ryb je možné ho využívat rybník k rekreaci a koupání.

Rybník Svět - koupání a relaxace

Rybník Svět - koupání a relaxace

Rybník Svět najdete přímo v Třeboni, je desátým největším rybníkem v Jihočeském kraji a čtrnáctým v celé České republice. Rybník slouží k chovu ryb a je také vyhledávaným místem rekreace.

Rybníky Bošilecký a Záblatský

Rybníky Bošilecký a Záblatský

Penzion Třeboň Na Statku najdete v Jižních Čechách, mezi rybníky Bošilecký a Záblatský. Bošilecký rybník patří k nejstarším a největším rybníkům na jihu Čech a patří mezi nejúrodnější rybníky Třeboňska

Ponědražský rybník

Ponědražský rybník

Ponědražský rybník je jedním z největších a nejúrodnějších rybníků Třeboňska, najdete jej pouze 4 km od našeho penzionu na Statku.

Podzimní víkendy v penzionu na Třeboňsku

Babí léto a podzim patří k velmi oblíbeným měsícům pro provozování cykloturistiky a výletům do zbarvujícíse přírody. Srdečně Vám zveme od penzionu Statek v Třeboni, kde si můžete prodloužit prázdniny u vody.

Máme pro Vás několik tipů na zářijové víkendy!

více

Podzimní výlovy RYBNÍKŮ jsou tady!

Podzimní výlovy Třeboňských rybníků patří k nejzajímavějším událostem podzimu a zimy v Třeboni. Srdečně Vás proto zveme na Třeboňsko do našeho penzionu, který najdete mezi dvěma většími rybníky - Bošilecký a Záblatský.

 

V našem penzionu najdete v tomto období vyhřáté ubytování - máme otevřeno po celý rok!

TERMÍNY VÝLOVŮ

více

V Třeboni se nudit nebudete!

Z nejznámějších doporučujeme tyto akce:

 • Závody na Dračích lodích
 • Festival Okolo Třeboně
 • Letní Třeboňská nocturna
 • Otevírání lázeňské sezony
 • Pivovarské slavnosti
 • Rybářské slavnosti
 • Historické slavnosti Jakuba Krčína
 • Lázeňská Třeboň
více

Zábava pro Vás

Po celý rok se konají v okolí penzionu skvělé kulturní akce, především v letních měsících to v Třeboni a v okolích městečkách žije.

 • hudební festivaly
 • řemeslné a farmařské trhy
 • historické, lázeňské či řemeslné slavnosti

Podrobné informace o akcích >>

Kontakty na bytování Třeboň

Lhota u Dynína č. 23, Dynín
15 km od Třeboně

Telefony:
777 101 920
777 101 930

REZERVACE UBYTOVÁNÍ >>

Ceník ubytování >>
 

informace o ubytovánífotogalerie ubytováníkontakty penzionuUbytování Třeboň penzion s bazénemYouTubeFacebook
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím