RYBNÍKY BOŠILECKÝ A ZÁBLATSKÝ

Penzion Třeboň Na Statku najdete v Jižních Čechách, přímo mezi rybníky Bošilecký a Záblatský.

 

Záblatský rybník

Záblatský rybník je šestý největší v celé České republice, vodní plochu má cca 305 ha. Je třetí největší v okrese Jindřichův Hradec. Dosahuje hloubky 3 m. Hráz je dlouhá 1400 metrů a je porostlá staletými duby, některé z nich mají obvod až 5,4 metru. Je jedním z nejvýnosnějších třeboňských rybníků při výlovech. Rybník je napájený Zlatou stokou, rybníkem Námětek, stokou z Ptačího blata a dále do něj přitéká voda z povodí Dubenského potoka. V západní části rybníka a jeho okolí se nachází přírodní rezervace Záblatské louky.

Jeho historie sahá do 14. století, kdy byl vybudován Štěpánkem Netolickým.

V západní části rybníka a jeho okolí se nachází přírodní rezervace Záblatské louky.

 

Nachází se cca 1 km jižně od našeho ubytování v obci Lhota u Dy­nína na Třeboňsku. Jedná se o část rozsáhlého rašeliniště, které bylo z větší části zatope­no rybníkem Záblatský. Vodní plocha rybníka plynule přechází přes zblochanové a rákosové porosty v rozlehlé raše­linné, zpravidla jednosečné louky. V pestré mozaice různých biotopů našla útočiště řada ohrožených a chráněných druhů rostlin.

Z Mazelova vede k hranici rezervace vozová polní cesta. Přístup je možný také od severu, od vesničky Lhota, úzkou alejí. V této rezervaci se nachází komplex rašeliniště na Třeboňsku ojedinělé, žije zde spoustu ptactva nebo vydra říční.

 

Bošilecký rybník

Bošilecký rybník je jedním z nejstarších a největších rybníků na jihu Čech a patří mezi nejúrodnější rybníky na Třeboňsku. Celková plocha rybníka Bošilecký je dnes 200ha. Jeho stáří je přes 650 let. Bošilecký rybník se lovíval jednou za dva roky, a to vždy na Dušičky. Podle staré tradice to bylo proto, aby se rybníkářská chasa mohla účastnit mše. Nad odtokem z Bošileckého rybníka stojí slavný „bošilecký mostek“, známý z lidové písně o dvou nešikovných panenkách.

Má hráz dlouhou 340 m, hlavním zdrojem vody je Dynínský potok, ale naháněn je také od rybníku Kvíčadlo, jenž má vodu z náhonu od Zlaté stoky.

Na jižním břehu rybníka se nachází přírodní památka Lhota u Dynína, důvodem ochrany je rašelinná louka s typickou florou.


 

Rybníky najdete v blízkosti našeho ubytování Třeboň

 


Zobrazit místo Rybníky na Třeboňsku na větší mapě

Kontakty

ubytování Třeboň Jihočeský Statek

 

 

ubytování Třeboň rezervace online

 

telefon: 775 885 657

 

 

 

KDE NÁS NAJDETE PENZION?

 

Lhota u Dynína č. 23, Jižní Čechy

 

 

 


Spolupracujeme: Dovolená v ČR

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout